ΧΟΡΗΓΟΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
ΑΠΡ
ΣΑΒ
13
EN GR
Το ιστορικό του έργου
PLAY VIDEO
YOUR VOICE
Ας ξανά-σκεφτούμε την Αθήνα! Γιατί δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον από το να τo σχεδιάσεις...!
Η σκέψη για μετατροπή της Πανεπιστημίου σε πεζόδρομο υπήρξε πριν από το 1985. Ως παρέμβαση περιλαμβάνεται τόσο στις κατευθύνσεις του ισχύοντος Ρυθμιστικού Σχεδίου για την Αθήνα του 1985 (Άρθρο 3 Ν.1515/85) αλλά και στις προτάσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό εκπόνηση. Η ανασυγκρότηση του Κέντρου με άξονα την οδό Πανεπιστημίου άρχισε να εξετάζεται σοβαρά και συστηματικά από το τέλος του 2009 ήδη, με κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου (ΟΡΣΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΑΘΗΝA-ΑΤΤΙΚΗ 2014”.

Η δημοσιοποίηση για την παρέμβαση υπήρξε έκτοτε διαρκής και η προετοιμασία της εντατική και πολύπλευρη. Η πρόταση για “μετατροπή της Πανεπιστημίου σε άξονα δημόσιας συγκοινωνίας, ποδηλάτου και περιπάτου” αναγγέλθηκε επίσημα από το Υπουργείο στην δημόσια παρουσίαση του Προγράμματος “ΑΘΗΝA-ΑΤΤΙΚΗ 2014” τον Ιούνιο του 2010 και περιλαμβάνεται στους στόχους του τεύχους που εκδόθηκε.Η οδός Πανεπιστημίου “έκλεισε” έκτοτε δύο φορές στην κυκλοφορία, για να μελετηθούν οι συνθήκες και να δημιουργηθεί η συνείδηση του επερχόμενου έργου.

Η παρέμβαση και το πλαίσιο της υλοποίησής της βασίζονται στην προαπαιτούμενη στέρεα και πλούσια διερεύνηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών και δυνατοτήτων σε όλα τα επίπεδα: επιστημονικό-ερευνητικό, τεχνικό, θεσμικό. Το εγχείρημα είναι εφικτό, το έργο είναι κατασκευαστικά εύκολο και μαζί με την παρέμβαση αυτή προβλέπεται να αντιμετωπιστούν όλες οι συνέπειες και επιδράσεις της στην πόλη. Έχει κερδίσει την ευρεία υποστήριξη της Κυβέρνησης και των περισσότερων πολιτικών κομμάτων και προβλέπεται να ενταχθεί εντός τους έτους 2013 σε χρηματοδότηση από Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση στην πόλη. Από το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής ένα μικρό μέρος αφορά στο έργο της επιφανειακής ανάπλασης, ενώ το υπόλοιπο αποτελεί δαπάνη για εγκατάσταση σημαντικής κυκλοφοριακής υποδομής σε επίπεδο πόλης.

Για τη μέχρι σήμερα προετοιμασία του έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

Η πρόταση βρήκε εξ' αρχής σύμφωνο το συναρμόδιο (τότε ονομαζόμενο) Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που θεώρησε σημαντικό και στρατηγικό τον χαρακτήρα της ανάπλασης και ενημερώθηκε ο τότε Δήμαρχος της Αθήνας, κος Γ. Καμίνης, που έδειξε σημαντικό και θετικό ενδιαφέρον (Φεβρουάριος 2010).

Τον Μάιο 2010, για την αναγνώριση όλων των θεμάτων που αφορούν στην παρέμβαση τόσο σε επίπεδο πόλης όσο και κυκλοφορίας, ανατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ στο ΕΜΠ η εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος “Διερεύνηση της δυνατότητας αποκλειστικής χρήσης της Λεωφ. Πανεπιστημίου από τη δημόσια συγκοινωνία - τον πεζό και τον ποδηλάτη”, μετά από Προγραμματική Σύμβαση ύψους 286.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΤΕΡΠΣ (σήμερα Πράσινο Ταμείο) και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ματθαίο Καρλαύτη. Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε με προτεραιότητα και τα αποτελέσματά της επιβεβαίωσαν την δυνατότητα υλοποίησης του εγχειρήματος.

Ακολούθησε τον Αύγουστο του 2010 δεύτερη Προγραμματική Σύμβαση εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος με το ΕΜΠ ύψους 196.000 ευρώ, για τη διερεύνηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης προβληματικής κατάστασης στα κέντρα Αθήνας-Πειραιά, επίσης με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Το πρόγραμμα αυτό με θέμα «Μεταλλασσόμενοι χαρακτήρες και πολιτικές στα κέντρα πόλης Αθήνα και Πειραιά» και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Τουρνικιώτη, απετέλεσε τη βάση και προσδιόρισε το πλαίσιο για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Πρόκειται για ένα από τα πληρέστερα και πλουσιότερα πονήματα του είδους του και αποτελεί πολύτιμη σύγχρονη καταγραφή των πολλών θεμάτων του κεντρικού μητροπολιτικού χώρου.

 

Το Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ 2014» προέβλεπε τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την παρέμβαση από την ΕΑΧΑ ΑΕ, η οποία στήριξε την πρόταση με πολλούς τρόπους και λόγω της τεχνογνωσίας της συμμετείχε στις συσκέψεις προετοιμασίας, προετοίμασε το συμβολικό «κλείσιμο» της Πανεπιστημίου 2 φορές στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για το επερχόμενο εγχείρημα, συμμετείχε στην προεργασία για την αναγνώριση των σχετικών κυκλοφοριακών θεμάτων, κατέγραψε και συγκέντρωσε τα υπάρχοντα τοπογραφικά υπόβαθρα στην ζώνη μελέτης, ώστε να διαπιστωθούν οι περιοχές για τις οποίες απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων τους ή σύνταξη νέων τοπογραφικών.

Η πρόταση στηρίζεται σε συνολική κυκλοφοριακή και πολεοδομική διερεύνηση του ΟΡΣΑ, σε συνεργασία του και μετά από εντατική σειρά συνεδριάσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς ΔΜΕΟ, ΕΑΧΑ, ΟΑΣΑ, ΗΛΠΑΠ, ΤΡΑΜ. Στο τέλος του 2010, ο Πρόεδρός του, καθηγητής Γιάννης Πολύζος, παρέδωσε στην Υπουργό ΠΕΚΑ, κα Τίνα Μπιρμπίλη, το πλαίσιο της παρέμβασης σε σχέση με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, καθώς και τα βασικά στοιχεία της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής οργάνωσης για τον “Επαναπροσδιορισμό του Κέντρου της πόλης με άξονα την Πανεπιστημίου”.

Με στόχο την πληρέστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των θεμάτων, δημιουργήθηκε Επιτροπή που πραγματοποιούσε τακτικές συσκέψεις, στις οποίες όταν απαιτείτο μετείχαν οι Υπουργοί ΥΠΥΜΕΔΙ και ΠΕΚΑ. Στην Επιτροπή συμμετείχαν σύμβουλοι των Υπουργών ΥΠΥΜΕΔΙ και ΠΕΚΑ, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του ΟΡΣΑ, η Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, η Δ/ντρια ΔΕΕΑΠ του ΥΠΕΚΑ, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, η Πρόεδρος και ο Δ/ντής της ΕΑΧΑ ΑΕ, το Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων με τους 2 Γ.Γ. και τους αρμόδιους Δ/ντές, ο Πρόεδρος και Διευθυντής Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ο Πρόεδρος και ο Δ/ντής του ΟΑΣΑ, η αρμόδια Αντιδήμαρχος του Δ.Α. καθώς και εκπρόσωπος του Δημάρχου, η Αντιπεριφερειάρχης και ο Γεν. Δ/ντης Έργων εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής και ειδικός επιστήμονας κυκλοφοριολόγος.

Η Επιτροπή αυτή συναντήθηκε με εκπροσώπους των εμπόρων, επιχειρήσεων και ξενοδόχων που λειτουργούν στο κέντρο της πόλης, για ενημέρωσή τους και καταγραφή των απόψεών τους. Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση του προβλεπόμενου έργου και των διαπιστώσεων από τις συναντήσεις, στον Δήμαρχο κ. Γ. Καμίνη.

Συντάχθηκε ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για το έργο το οποίο υπέγραψαν στις 4 Μαρτίου 2011 οι Υπουργοί ΥΠΥΜΕΔΙ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΠΟΤ και οι φορείς ΟΡΣΑ, ΕΑΧΑ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΟΑΣΑ που διαθέτουν αρμοδιότητα ή τεχνογνωσία.

Τον Απρίλιο του 2011, η Υπουργός ΠΕΚΑ, κα Τίνα Μπιρμπίλη, απηύθυνε αίτημα προς τον Πρόεδρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (ΚΙΑΣΩ), κ. Αντώνη Παπαδημητρίου, να αναλάβει το Ίδρυμα τις δαπάνες του διαγωνισμού και των απαιτούμενων μελετών για το έργο, ο οποίος στις 26 Μαΐου την ενημέρωσε επίσημα για την απόφαση του Δ.Σ. του ΚΙΑΣΩ να χρηματοδοτήσει τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και τις απαιτούμενες μελέτες, ώστε να καταστεί δυνατό να ενταχθεί το συντομότερο το έργο σε κοινοτική χρηματοδότηση. Το Ίδρυμα Ωνάση υιοθέτησε την όλη προσπάθεια, αναλαμβάνοντας τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και κατόπιν τις αρχιτεκτονικές μελέτες, την προβολή του έργου στην Ελλάδα και διεθνώς καθώς και τις  τοπογραφικές μελέτες, τις μελέτες ΤΡΑΜ του έργου, τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συνδρομή της Αττικό Μετρό-που ανέλαβε το project management του έργου-στην εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης με την χρηματοδότηση της αμοιβής ενός εξωτερικού συνεργάτη-μελετητή.

Με πρόταση του ΥΠΕΚΑ, στον Νόμο 4014/2011 με το Άρθρο 29 προστίθεται μετά το άρθρο 2 του Ν.3316/2005 το Άρθρο 2Α, που προβλέπει τη δυνατότητα έγκρισης της εκπόνησης μελετών για έργα του δημοσίου με δαπάνη φυσικών ή νομικών προσώπων και σκοπό τη δωρεά τους στο Ελληνικό Δημόσιο, οι όροι, οι διαδικασίες, τα όργανα της έγκρισης κλπ.

 

Στις 11 Μαίου 2012 δημοσιεύτηκε η απαιτούμενη ΚΥΑ (Αρ. ΦΕΚ 1648), η οποία συντάχθηκε με βάση τον παραπάνω Νόμο, για την έγκριση της εκπόνησης μελετών για το Πρόγραμμα «ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», στην οποία οι Υπουργοί ΠΕΚΑ, κος Γ. Παπακωνσταντίνου και ΠΥΜΕΔΙ, κος Μ. Βορίδης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, κος Ν. Σηφουνάκης ορίζουν όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό θέματα, τις μελέτες που θα ακολουθήσουν την πρόταση που θα επιλεγεί, την εποπτεία των μελετών από τους αρμόδιους Γ.Γ. των δύο Υπουργείων, τη συγκρότηση Επιτροπής Επίβλεψης και Έγκρισης, τη σύνθεσή της με στελέχη των Υπουργείων και των αρμόδιων φορέων ΕΑΧΑ ΑΕ και Αττικό Μετρό ΑΕ κ.ά. Στην ΚΥΑ, μεταξύ των υποχρεωτικών μελετών για την αδειοδότηση του έργου, περιλαμβάνονται, όπως προαναφέρθηκε, οι αρχιτεκτονικές μελέτες, οι τοπογραφικές μελέτες, οι μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι μελέτες για το ΤΡΑΜ και οι κυκλοφοριακές-συγκοινωνιακές μελέτες, για τις οποίες το Ίδρυμα Ωνάση συνδράμει την Αττικό Μετρό που τις εκπονεί μέσω χρηματοδότησης αμοιβής ενός εξωτερικού συνεργάτη-μελετητή.

Στις 16 Μαίου 2012 ανακοινώθηκε η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας για το Πρόγραμμα 'RETHINK ATHENS, ΞΑΝΑ-ΣΚΕΨΟΥ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ΄ μεταξύ του Ιδρύματος Ωνάση και των συναρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Μεταφορών, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Αττικό Μετρό καθώς και Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος προβλέπεται να συμμετέχει με εκπρόσωπο στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, για την υλοποίηση των μελετών του προγράμματος «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ».
 
Στις 21 Μαρτίου 2012 έγινε στη “Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών” του Ιδρύματος Ωνάση η Προκήρυξη του ανοιχτού Ευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, παρουσία του Πρωθυπουργού, κος Λ. Παπαδήμος, των συναρμόδιων και άλλων Υπουργών, του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του Δημάρχου Αθηναίων, του Περιφερειάρχη Αττικής, εκπροσώπων κομμάτων, φορέων, Συλλόγων, Επιμελητηρίων, ειδικών επιστημόνων και του Τύπου.

Τα στοιχεία της Προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού καθορίστηκαν από την ΚΥΑ (Αρ. ΦΕΚ 1648), λαμβάνοντας υπόψη την ΥΑ 26804 του ΥΠΕΚΑ περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών όπως αυτή τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1494/4-05-2012). Το κείμενο της Προκήρυξης βασίστηκε εν μέρει σε αρχικό σχέδιο προκήρυξης διαγωνισμού ιδεών που συνέταξε η ΕΑΧΑ ΑΕ και προσαρμόστηκε από την ομάδα τεχνικών και επιστημονικών συμβούλων του Ιδρύματος Ωνάση ώστε να συμπεριλάβει ζητήματα που αναγνωρίστηκαν από τα ερευνητικά προγράμματα και τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς για το έργο.

Η συγκρότηση των κριτικών επιτροπών έγινε με βάση τις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ και τις γενικές διατάξεις της ΥΑ 26804 του ΥΠΕΚΑ (άρθρα 12 παρ. 3 και 3 παρ. ε) περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Η συγκρότηση των κριτικών επιτροπών έγινε με βάση τις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ και τις γενικές διατάξεις της ΥΑ 26804 του ΥΠΕΚΑ περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών όπως αυτή τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1494/4-05-2012).

-Α΄ Στάδιο Διαγωνισμού  Ιδεών. Η έναρξή του ανακοινώθηκε στις 21 Μαίου 2012 και η διαδικασία αξιολόγησης και προεπιλογής των 9 προτάσεων από τις 71 που υπεβλήθησαν συνολικά, ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2012.

-Β΄ Στάδιο Διαγωνισμού Προσχεδίων. Η έναρξή του ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο 2012 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2013 με την τελική αξιολόγηση των 9 προεπιλεγμένων προτάσεων από την ορισμένη διεθνή επιτροπή, που απένειμε τα βραβεία.

Στις27 Φεβρουαρίου 2013, το Ίδρυμα Ωνάση ανακοίνωσε τον νικητή του Ευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας Rethink Athens / Ξανα-Σκέψου την Αθήνα στην κατάμεστη αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας. Με τις ‘ομιλίες όλων των πολιτικών προσώπων όλων των κομμάτων επιβεβαιώθηκε η διακομματική συναίνεση ότι το έργο είναι σημαντικό και απαραίτητο να υλοποιηθεί. Ο Υπουργός ΠΑΝΥΠ, κος Κ. Χατζηδάκης δεσμεύτηκε δημοσίως για την ταχύτατη ένταξη του έργου σε Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα εντός του 2013.

Από τις 27 Φεβρουαρίου 2013 έως και τις 10 Μαρτίου 2013, παρουσιάσθηκαν όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό από το ξεκίνημά του, στον εκθεσιακό χώρο της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, ενώ από τις 14 Μαρτίου 2013 έως και τις 26 Μαρτίου 2013 η Έκθεση παρουσιάστηκε στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του σταθμού του Μετρό «Σύνταγμα», ώστε να εξοικειωθεί όλο το αθηναϊκό κοινό  με την νικήτρια πρόταση που θα αποτελεί την καθημερινότητα μας.Πάνω από 100.000 αθηναίοι επισκέφθηκαν τις δύο εκθέσεις, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον του κόσμου για την επανάκτηση του κέντρου της πόλης μας.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρέμβαση αποτελεί τη ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία θα συνδεθούν οι επιμέρους επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του υποβαθμισμένου κέντρου και της ευρύτερης περιοχής του, με πολλαπλασιαστικό όφελος για την ευρύτερη περιοχή του κέντρου που φθάνει ως τις περιοχές κατοικίας στα Άνω Πατήσια. Ο στόχος περιλαμβάνει την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της Αθήνας στο γαλαξία των ευρωπαϊκών και διεθνών μητροπόλεων, ως πόλης με ένα ποιοτικό, αισιόδοξο και ανθρώπινο πρόσωπο.

Η παρέμβαση δεν αποτελεί μοναδική πρόβλεψη της πολιτείας και του Δήμου της Αθήνας. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνεται μαζί με άλλες στις προτάσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, το οποίο βρίσκεται υπό εκπόνηση. Παράλληλα εξελίσσονται πολλά άλλα έργα από την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο της Αθήνας, που έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αλλά και από την ΕΑΧΑ ΑΕ (ανάπλασης της Βασ. Όλγας, Πλ. Θεάτρου, ΑΘΗΝΑΧ4). Επίσης σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων επελέγησαν εντάξεις για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο έργων του Προγράμματος μικρών παρεμβάσεων του Δήμου Αθήνας σε διάφορες περιοχές της πόλης, ενώ προωθούνται άλλες που έχουν υποδειχτεί από τον Δήμο και αναμένεται η ωρίμανση των μελετών τους.

Στον ιστότοπο του ΚΙΑΣΩ www.rethinkathens.org δίνεται από την αρχή του διαγωνισμού η δυνατότητα για κατάθεση σχολίων και έκφραση των πολιτών για το έργο, συντελώντας σε μια πολύμηνη διαρκή και ανοιχτή διαβούλευση, ενώ  πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επαγγελματικούς φορείς και συλλόγους (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Εθνική Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών κ.α.) για αυτόν ακριβώς τον σκοπό στις 16 Ιουνίου 2011 στις 16 Φεβρουαρίου 2012 και στις 15 Φεβρουαρίου 2013, κατά τις οποίες παρουσιάστηκε η πορεία του έργου της εξέλιξης των μελετών υπό εκπόνηση και προκλήθηκε γόνιμος και παραγωγικός διάλογος. Στις 21 Μαρτίου 2013, το Ίδρυμα Ωνάση απέστειλε την τεχνική έκθεση, τα βιογραφικά στοιχεία και το portfolio των έργων του αρχιτεκτονικού γραφείου OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV που έλαβε το πρώτο βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, προκειμένου να τα μελετήσουν οι ως άνω φορείς και να αποστείλουν σχόλια και προτάσεις, προκειμένου να τεθούν υπόψη του μελετητή.

Σύντομα, το Ίδρυμα Ωνάση προγραμματίζει παρουσίαση των ολοκληρωμένων κυκλοφοριακών μελετών καθώς και σχετικών αποφάσεων των φορέων του ΟΑΣΑ στην περιοχή παρέμβασης του έργου για την καλή εξυπηρέτηση των ταξί και την διευθέτηση των παρόδιων χρήσεων κατά περίπτωση (τροφοδοσία, οχήματα πρώτης ανάγκης: πυροσβεστικά, απορριμματοφόρα, ασθενοφόρα κτλ).

Σε συνέχεια του διαγωνισμού και με στόχο την καλλιέργεια ενδιαφέροντος στο ευρύ κοινό των θεμάτων που διέπουν το σχεδιασμό του δημόσιου χώρου , το Ίδρυμα Ωνάση διοργάνωσε στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών και στο πλαίσιο της σειράς συζητήσεων «Λέξεις & Σκέψεις», 2 εκδηλώσεις (στις 15/10/2012 με τίτλο: «Η Παγκόσμια Πόλη Σήμερα» και στις 5/3/2013 με τίτλο: «Νέα έργα σε παλιές πόλεις: ο επαναπροσδιορισμός του αστικού χώρου» με σημαντικές διαλέξεις των Anthony Vidler, Richard Plunz, Vanessa Myriam Carlow και Alfredo Brillembourg.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ
ΑΠΡ
ΙΟΥΝ